TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4WD 2011

คุณสมบัติสินค้า:

TOYOTA FORTUNER 3.0 V 4WD 2011 ราคา 599,000 บาท รุ่นท้อป เครื่องยนต์3,000 ดีเซล ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4x4 ยางสภาพใหม่ พร้อมใช้งาน

หมวดหมู่ : TOYOTA

แบรนด์ : TOYOTA